Šta je projekat BEBA PLUS?

Projekat  BEBA PLUS je novi projekat udruženja Centar ZA BEBE. Osnovni cilj projekta je sadržan u sloganu: SVAKA BEBA JE DRAGOCENA. Smatramo da svaki ljudski život nosi neverovatan potencijal i kapacitet. Stoga je naš cilj promovisanje kulture života i stvaranje okruženja u kome je svaka beba dobrodošla.

Zajedno stvaramo svet koji je bolje, lepše i radosnije mesto!

Ujedno želimo da skrenemo pažnju javnosti na ozbiljnost potreba sa kojima se suočavaju žene u neplaniranoj i kriznoj trudnoći, kao i na vrednost, dostojanstvo, lepotu i jedinstvenost svakog ljudskog života.

Želimo da oblikujemo okruženje u kome je SVAKA BEBA DRAGOCENA.